Pasar al contenido principal

Atenció integral i integrada de persones al sector residencial en context de crisi

Lliçons apreses del covid

Tipo de formación

·

Periodo

A confirmar
·

Idioma

Catalán
Coordinador Xavier Gómez-Batiste y Sarah Mir
Matthias Heyde

Duración

20 horas

Descripción

La pandèmia COVID-19 ha afectat de manera molt intensa i sobtada l’entorn residencial, tan en relació a les característiques de les persones que hi habiten, com pel seu patró de convivència.

La necessitat d’abordar les necessitats a les residències s’ha vist incrementatda i ha esdevingut objecte d’estudi prioritari durant els últims meso. Recentment s’ha publicat un document de consens de recomanacions per a la presa de decisions clíniques i ètiques en aquest context, al que s’hi ha adherit més de 25 institucions i societats científiques.

cures palliatives             salut                      cess

 

          cerg                                    acra                             ico                    

 

generalitat

Contenido del curso

  • Característiques de la pandèmia i mecanismes de contagi
  • Gestió: Estratègies de prevenció i aïllament
  • Procediments i sistemes de protecció
  • Complexitat
  • Estratificació prèvia de les persones (PCC, MACA, etc.)
  • Criteris per a la presa decisions ètiques i clíniques
  • Criteris de derivació
  • Addicional: Model de competències
  • Presentació clínica del COVID-19; particularitats en les persones grans
  • Diagnòstic situacional
  • Pla d’atenció a les persones de perfil geriàtric, complexes i/o en situació de final de vida
  • Elements clau a considerar de forma general: Situacions prevalents, Comunicació y Solitud no desitjada
  • Avaluació i suport psicosocial i espiritual de les persones ateses
  • Elements clau en l’atenció pal·liativa precoç: Control dels símptomes més prevalents, Fàrmacs útils per a l’atenció pal·liativa y Espiritualitat / aspectes existencials
  • Atenció a l’agonia / moment de la mort: La sedació, Atenció post-mortem y Aspectes funeraris
  • Comunicació: Informació i comunicació al llarg de la evolució y Presència i comunicació amb pacient
  • Presa decisions compartides / conferències familiars
  • Suport emocional i Atenció del dol / prevenció del dol complicat
  • Suport i autocura emocional: Prevenció de la fatiga per compassió y Prevenció del burnout
  • Mecanismes formals i informals de suport
  • Gestió territorial de fluxos de pacients en context de la crisi de COVID-19 (proposta CatSalut)
  • Mapeig de situació i criteris de derivació/intervenció: • Recursos de suport: atenció primària, equips de suport cures pal·liatives, hospitalització domicili, SEM • Urgències hospital • Extensions hospital • Centres sociosanitaris
  • Gestió de la crisis a nivell organitzatiu
  • Recursos humans i COVID-19
  • Gestió de la informació

Profesores

Xavier Gómez-Batiste

Xavier Gómez-Batiste

Doctor en medicina. Especialista en Medicina Interna, Oncologia i expert en Cures Pal·liatives.

Redes Sociales

Jordi Amblàs

Jordi Amblàs

Director adjunt de la Càtedra de Cures Pal·liatives Institut Català d'Oncologia ICO / UVic-UCC.

Redes Sociales

Dra. Maria Pau González Gómez de Olmedo

Maria Pau González Gómez de Olmedo

Psicòloga clínica, coordinadora de l'àrea de Promoció de la Salut i Prevenció. Fundació Galatea.

Redes Sociales

emma costas

Emma Costas

Directora PADES Mutuam Barcelona

Redes Sociales

dolores

Dolores López de Rozas Candón

Mèdica Coordinadora PADES Mutuam Barcelona

Enric Martínez Vieites

Enric Martínez Vieites

Infermer PADES Mutuam Barcelona

Redes Sociales

Vanesa Aresté Vilanova

Vanesa Aresté Vilanova

Psicòloga experta en Cures Pal·liatives i atenció a la fi de la vida

montse alsina

Montse Alsina

Infermera i directora de residència. Docent en ACP.

Marga Quintana

Antropòloga i directora de residència. Docent en ACP.

Isabel de la cruz

Isabel de la Cruz

Psicòloga i directora de residència. Docent en ACP.

Lorena Bajo

Lorena Bajo

Metge Geriatre. Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic.

A quién se dirige

Professionals assistencials

 • Auxiliars/ gerocultores 
 • Infermeres 
 • Metges 
 • Altres professionals de l’àmbit residencial 

Directius (mòdul específic)

Requisitos

Aquest curs serà de lliure accés per a tots els professionals que treballin en l’àmbit residencial a Catalunya. 

Competencias

 • Els professionals seran dotats de competències per al maneig de pacients, familiars i també organitzatius en l’àmbit residencial, donant especial èmfasi a les situacions derivades de la pandèmia del COVID-19.
 • En concret, els professionals aprendran a identificar i gestionar les necessitats dels residents i dels seus familiars per abordar-les de manera efectiva i eficient, en consonància amb els protocols dictats en relació a la pandèmia del COVID-19.

Objetivos

 • Incrementar la capacitació dels professionals de l’àmbit residencial en el maneig de les situacions derivades de l’actual crisi de COVID-19.